Languages

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą:

LivingArt77 Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 13
00-151 Warszawa

Dane rejestrowe: LivingArt 77 Sp. Z o.o.
ul. Nowolipki 13 , 00-151 Warszawa,
NIP 951-231-05-76, REGON 142412729,
KRS 0000355459,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

www.livingart77.com
info@livingart77.com

tel. +48 22 188 10 62
tel. kom. +48 516 134 008

Dziękujemy za kontakt za naszą firmą !